خرید اشتراک ویژه

دیالوگ تصادفی

Brooklyn 2015

وقتی پدرت فوت کرد، به خودم گفتم نباید زیاد غصه بخورم چون شما دو تا رو دارم. وقتی رفتی آمریکا باز هم همین حرف ...

دانلود فیلم Brooklyn 2015 1